Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MEGRENDELŐKNEK

Adatkezelő: Kiss Ernő ev.    

Weboldal: www.weboldal-keszites.eu  

Érintettek köre: Megrendelők

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A Kiss Ernő Ev.., mint Adatkezelő tájékoztatja a www.weboldal-keszites.eu  Megrendelőit, mint Érintetteket…

 1. …a Megrendelő, mint Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról                                                 3
 1. …az Adatkezelő adatairól                                                                                                       3
 1. …a Kiss Ernő Ev. által kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról,

az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról4

 1. ….a Megrendelők, mint Érintettek jogairól                                                                          9
 2. ….a Megrendelők, mint Érintettek személyes adatait megismerők köréről                    16
 3. …az alábbi egyéb rendelkezésekről                                                                                   18

1. számú melléklet: Érintett hozzájáruló nyilatkozat                                                                   19

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a www.weboldal-keszites.eu  Megrendelőit, mint Érintetteket…

I.

…a Megrendelő, mint Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról:

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. Számú Melléklete a Megrendelő Hozzájáruló Nyilatkozat, melynek aláírásával és a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére történő visszaküldésével a Megrendelő, mint Érintett önkéntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.4., és III.5. pontjaiban meghatározott személyes adatai kezeléséhez, tudomásul véve a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.1-III.2. pontjaiban foglaltakat, így azt, hogy a személyes adatok szolgáltatása:
  1. III.4. pontban meghatározott személyes adatok esetében: a visszahívás biztosításának a feltétele,
  2. III.5. pontban meghatározott személyes adatok esetében: a szerződés megkötésének előfeltétele, a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a szolgáltatás nyújtásának a feltétele,
 2. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a Megrendelő ezen Hozzájáruló Nyilatkozata nem terjed ki a cookie tájékoztató elfogadására, melyről a Megrendelők, mint Érintettek külön jogosultak nyilatkozataikat megtenni.
 3. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a Megrendelő Hozzájáruló Nyilatkozat aláírása nem feltétele a Megrendelő, mint Érintett személyes adatai kezelésének, figyelemmel arra, hogy a Megrendelő, mint Érintett személyes adatai kezelésének csak egyik jogalapja a Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása.

II.

…az Adatkezelő adatairól:

 1. Cégnév:                                       Kiss Ernő Ev
 2. Cég rövidített neve:                       Kiss Ernő Ev
 3. Székhely:                                     2651 Rétság Nógrádi utca 28.
 4. EV nyilvántartási szám:                 50204883
 5. Adószám:                                     67418985-1-32
 6. Bankszámlaszám:                          10402771-78504856-53571013  (K&H Bank)
 7. Ügyvezető:                                   Kiss Ernő
 8. Elektronikus elérhetőség:               info@weboldal-keszites.eu  

 

III.

…a Kiss Ernő Ev. által kezelt személyes adatok köréről,

az adatkezelés céljáról,

az adatkezelés jogalapjáról,

az adatkezelés időtartamáról:

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 4. pontjában meghatározott adatok szolgáltatása a visszahívás biztosításának a feltétele. A Megrendelő, mint Érintett köteles ezeket a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adatok nélkül a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő nem tudja biztosítani a Megrendelő részére a visszahívást. 
 2. A Kiss Ernő Ev mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 5. pontjában meghatározott adatok szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a szolgáltatás nyújtásának a feltétele. A Megrendelő, mint Érintett köteles ezeket a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adatok nélkül a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő és a Megrendelő, mint Érintetett közötti szerződéses jogviszony nem jön létre, illetve a már létrejött szerződéses jogviszony megszűnik. 
 3. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a Megrendelő, mint Érintett felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő a Megrendelő, mint Érintett által megadatt adatok valódiságát csak annyiban ellenőrzi, amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési jogosultsága alapján lehetősége van.
 4. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő az Érintett alábbi, visszahívás kérése céljából megadott személyes adatait kezeli:

 

 1. Érintett neve
 2. adatkezelés célja:
 3. Érintettel való kapcsolatfelvétel 
 4. Érintettel a szerződés megkötése

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte

 

 1. adatkezelés időtartalma: telefonbeszélgetés befejezését követően haladéktalanul

 

 1. Érintett telefonszáma

 

 1. adatkezelés célja:
 1. Érintettel való kapcsolatfelvétel 
 2. Érintettel a szerződés megkötése

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte

 

 1. adatkezelés időtartalma: telefonbeszélgetés befejezését követően haladéktalanul

 

 1. A Kiss Ernő Ev mint Adatkezelő a Megrendelő, mint Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 

 1. Megrendelő, mint Érintett neve

 

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelő, mint Érintett azonosítása
 2. Megrendelővel, mint Érintettel való kapcsolattartás 
 3. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése
 4. Megrendelő, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása
 5. Megrendelő, mint Érintett részére számla kibocsátása
 6. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése
 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 2. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Megrendelővel, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése
 3. Kiss Ernő Ev -re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő neve
 4. Kiss Ernő Ev re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni
 5. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte
  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el 
 2. Kiss Ernő Ev  re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.

 

 1. Megrendelő, mint Érintett törvényes képviselőjének neve:

 

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése
 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte
  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el 

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig

 

 1. Megrendelő, mint Érintett székhelye/lakóhelye

 

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése
 2. Megrendelő, mint Érintett részére számla kibocsátása (kivéve, ha a Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)
 3. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése (kivéve, ha a Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)
 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 2. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése (kivéve, ha a Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Kiss Ernő Ev-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő címe (kivéve, ha a Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)
 3. Kiss Ernő Ev-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni (kivéve, ha a Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)
 4. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte
  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el 
 2. Kiss Ernő Ev-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy, ha a Megrendelő számlázási címe megegyezik a székhelyével/lakóhelyével úgy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.
 1. Megrendelő, mint Érintett adószáma/adóazonosító jele

 

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése
 2. Megrendelő, mint Érintett részére számla kibocsátása
 3. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése
 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése
 2. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Kiss Ernő Ev-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. d) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő adószáma
 3. Kiss Ernő Ev-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni
 4. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte
  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el 
 2. Kiss Ernő Ev-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.

 

 1. Domain név

 

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelő, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása

 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
  1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése
 2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte
 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el 

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig 

 

 1. Megrendelő, mint Érintett kapcsolattartójának neve

 

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel való kapcsolattartás 
 2. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése
 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte
  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el 

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

 1. Megrendelő kapcsolattartójának e-mail címe

 

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelő, mint Érintett azonosítása
 2. Megrendelővel, mint Érintettel való kapcsolattartás 
 3. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése
 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte
  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
  • szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el 

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

 1. Megrendelő kapcsolattartójának telefonszáma

 

 1. adatkezelés célja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel való kapcsolattartás 
 2. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése
 • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

 1. adatkezelés jogalapja:
 • szerződéses jogviszony fennállása alatt:
 1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése
 2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részére megküldte
  • szerződéses jogviszony megszűnését követően:
 1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el 

 

 1. adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy amennyiben a Megrendelő kapcsolattartójaként megjelölt személy nem azonos a Megrendelővel, mint egyéni vállalkozóval, vagy a Megrendelő, mint cég képviseletére jogosult személlyel, úgy a Megrendelő köteles megszerezni a Megrendelő kapcsolattartójaként eljáró személy hozzájáruló nyilatkozatát a nevének, e-mail címének és telefonszámának, mint személyes adatainak a kezelésére, amennyiben egyéb jogalappal nem rendelkezik a kapcsolattartóként megjelölt személy személyes adatai kezelésére. Ebben az esetben a Megrendelő minősül adatkezelőnek, a Kiss Ernő Ev. ezen személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül.

 

 1. A Kiss Ernő Ev, mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a III.4., a III.5. pontban meghatározott személyes adatait kizárólag elektronikus úton kezeli, papír alapon nem.

 

IV.

 

….a Megrendelők, mint Érintettek jogairól:

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információ, valamint az Érintett jogaira vonatkozó minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva rendelkezésre álljon.

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban kifejtettek szerint, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

 1. Amennyiben a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, az alábbiakban kifejtettek szerint, késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő az információkat, valamint a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Azonban, ha a Megrendelő, mint Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Megrendelő, mint Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 1. A Megrendelőt, mint Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 

 1. Érintett kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 

Információk, melyre az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed:

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Kiss Ernő Ev.-től, mint Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai
 • érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Kérelem elbírálásának folyamata:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő fentiekben meghatározott kötelezettségének jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével tesz eleget azzal, hogy a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő az Érintett kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot bocsát az Érintett rendelkezésére, legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül.

 

 1. Érintett maga jogosult a személyes adatait helyesbíteni:

 

Személyes adatok helyesbítésére jogosultak:

 

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat maga helyesbítse.

 

Címzettek tájékoztatása a személyes adatok helyesbítéséről:

 

Amennyiben az Érintett az általa eszközölt adathelyesbítésről tájékoztatta az Adatkezelőt, a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő a tájékoztatás megérkezésétől számított 5 munkanapon belül minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Érintett tájékoztatása a címzettekről:

Az Érintettet, kérésére a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről:

 • amennyiben az Érintett e kérelmét az adathelyesbítésről szóló értesítéssel együtt vagy a címzettek tájékoztatását megelőzően terjeszti elő, úgy a címzettek tájékoztatásával megegyező napon;
 • amennyiben az Érintett e kérelmét a címzettek tájékoztatását követően terjeszti elő, úgy a kérelem megérkezését követő munkanapon.

 

 1. Érintett kérelmezheti a személyes adatai törlését („az elfeledtetéshez való jog”):

 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, indokolatlan késedelem nélkül.

 

Adatkezelő adattörlési kötelezettsége az alábbi esetekben áll fenn:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő akkor köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (vagylagos feltételek)

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • személyes adatokat a Kiss Ernő Ev.-re, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

 

Kivételek az adattörlési kötelezettség alól:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem alkalmazandó a törlésre vonatkozó fenti rendelkezés, amennyiben az adatkezelés: (vagylagos feltételek)

 • a személyes adatok kezelését előíró, a Kiss Ernő Ev.-re, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges
 • statisztikai célból szükséges, amennyiben az „elfeledtetéshez való jog” valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Kérelem elbírálásának folyamata:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett személyes adatai törlésre vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatal követő munkanapon tájékoztatja.

 

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete

Amennyiben a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő az Érintett törlésre vonatkozó kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával megegyező napon törli, továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok törlését az Adatkezelő közölte.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint előterjesztette.

 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok törlésére vonatkozó kérelmével, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette elő: az adatok törlésével illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;
 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

 

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

 

Amennyiben a Kiss Ernő Ev, mint Adatkezelő Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Érintett kérelmezheti a személyes adatai kezelésének korlátozását:

 

Adatok kezelésének korlátozására vonatkozó kötelezettség:

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (vagylagos feltételek)

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Kiss Ernő Ev-nek, mint Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a személyes adatok korlátozásával egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a személyes adatok korlátozását követő munkanapon felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb a felhívás megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok korlátozását az Adatkezelő közölte.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő a címzettekről tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét előterjesztette.

 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok korlátozására vonatkozó kérelmével egyidejűleg terjesztette elő: az adatok korlátozásával, illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;
 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

 

Kivételek, tehát a korlátozás alá eső személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben jogosult az Adatkezelő:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy azon személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés korlátozás alá esik (a tárolás kivételével) csak az alábbi esetekben lehet kezelni: (vagylagos feltételek)

 • ha ahhoz az Érintett hozzájárult,
 • ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges,
 • ha az más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges,
 • ha az az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.

 

 1. Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

 

Érintett az alábbi esetben tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő kifejezetten felhívja az Érintett figyelemét arra, hogy az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból abban az esetben jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az Érintett tiltakozása esetén a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő at Érintett személyes adatait nem kezelheti tovább.

 

Érintett tiltakozása esetén a személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben jogosult a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő:

 

Az Érintett tiltakozása ellenére a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő abban az esetben kezelheti az Érintett személyes adatait, ha a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek (vagylagos feltételek)

 

 • elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Kérelem elbírálásának folyamata:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett tiltakozását a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon tájékoztatja.

 

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

 

Amennyiben a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő az Érintett tiltakozását megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával megegyező munkanapon törli, továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok törlését az Adatkezelő közölte.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint előterjesztette:

 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét a tiltakozásával egyidejűleg, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette elő: az adatok törlésévél illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;
 • amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

 

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

 

Amennyiben a Kiss Ernő Ev, mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog:

 

Érintettet az adathordozhatósághoz való jog az alábbi esetben illeti meg: 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha (együttes feltétel)

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Kiss Ernő Ev.-től, mint Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt személyes adatokot közvetlenül más Adatkezelőnek továbbítsa. Azonban ez nem jelenti annak kötelezettséget a Kiss Ernő Ev.-re, mint Adatkezelőre és más adatkezelőre nézve, hogy műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a személyes adatok továbbítására azért nem kerül sor, mert a két rendszer között nem lehetséges a kommunikáció, úgy a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja ennek tényéről, és ennek okairól az Érintettet.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem terheli felelősség azért, hogy

 • a címzett adatkezelő fogadja e és kezeli e, az általa a részére továbbított adatokat,
 • a címzett adatkezelő adatkezelése megfelel-e a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

 

Kivételek az adathordozhatóság alól:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adathordozhatósághoz való jog:

 • nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot, és
 • nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Kérelem elbírásának folyamata:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett kérelmét a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon tájékoztatja.

 

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

 

Amennyiben a Kiss Ernő Ev, mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül eleget tesz azÉrintett kérelmének.

 

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

 

Amennyiben a Kiss Ernő Ev, mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Érintettet megilleti a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog:

 

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelőt csak abban az esetben terheli a személyes adatok törlésére vonatkozó kötelezettség, ha a személyes adatokat más jogalapon nem kezelheti.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelenleg nem végez olyan adatkezelést, melynek kizárólagos jogalapja az Érintett hozzájárulása jelen Adatkezelési Tájékoztató III. pontjában foglaltak értelmében.

 

 1. Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelenleg nem hoz olyan kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, amely az Érintettre nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Azonban amennyiben a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő a jövőben ilyen, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést kíván hozni úgy arról előzetesen tájékoztatja az Érintetteket azzal, hogy az alábbiakban kifejtetteket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem illeti meg az ebben a pontban meghatározott jog az Érintett abban az esetben, ha a döntés (vagylagos feltételek)

 1. az Érintett és a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
 3. meghozatalát a Kiss Ernő Ev.-re, mint Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

 

 

 

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. és 2. esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 1. Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, valamint bírósági jogorvoslattal élhet:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben az Érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelése során megsértették a jogait, úgy jogosult arra,

 

 1. panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL http://naih.hu

 

 1. bírósági jogorvoslattal éljen:

Az Érintett jogainak megsértése esetén a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

V.

 

….a Megrendelők, mint Érintettek személyes adatait megismerők köréről:

 

 1. A Megrendelők, mint Érintettek adatait a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg. Amennyiben a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő valamely alkalmazottja a Megrendelőnek, mint Érintettnek a foglalkoztatására irányuló jogviszonynál fogva kárt okoz, a Megrendelővel, mint Érintettel szemben a Kiss Ernő Ev., mint munkáltató felelős a Ptk. 6:540.§. (1) bekezdése értelmében.

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

 1. FÉNY-ADÓ Számviteli és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 • Cég adatai:
  • Rövidített név: FÉNY-ADÓ Kft.
  • Cégjegyzékszám: 12-09-004267
  • Székhely: 2651 Rétság, Templom u. 17.
  • Adószám: 13156431-2-12
  • Képviseli: Szabó Beatrix ügyvezető
 • Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, Megrendelő székhelye/lakóhelye, Megrendelő adószáma/adóazonosító jele
 • Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által nyújtott könyvelési szolgáltatás Adatkezelő általi igénybevétele.
 • Érintettek kategóriái: Megrendelők.

 

 

 

 

 1. KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 • Cég adatai:
 • Rövidített név: KBOSS.hu Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
 • Adószám: 134211739-2-41
 • Képviseli: Stygár-Joó János ügyvezető
 • Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, Megrendelő székhelye/lakóhelye, Megrendelő adószáma/adóazonosító jele
 • Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által nyújtott számlázási szolgáltatás Adatkezelő általi igénybevétele.
 • Érintettek kategóriái: Megrendelők.

 

 

 1. ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 • Cég adatai:
 • Rövidített név: ViaCom Informatikai Kft.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-109794
 • Székhely: 2225 Üllő, Gyár u. 8.
 • Adószám: 13810359-2-13
 • Képviseli: Váradi László ügyvezető, valamint Hidasi József ügyvezető
 • Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő neve, Megrendelő telefonszáma, Megrendelő törvényes képviselőjének neve, Megrendelő székhelye/lakóhelye, Megrendelő adószáma/adóazonosító jele, Domain név, Megrendelő kapcsolattartójának neve, Megrendelő kapcsolattartójának e-mail címe, Megrendelő kapcsolattartójának telefonszáma
 • Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által nyújtott tárhelyszolgáltatás Adatkezelő általi igénybevétele.
 • Érintettek kategóriái: Megrendelők.

 

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott Adatfeldolgozók személyében változás következett be, vagy amennyiben az Adatkezelő további Adatfeldolgozókat vesz igénybe, úgy arról jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával az Adatfeldolgozói Szerződés megkötésével azonos napon tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket.

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy az Adatfeldolgozók a Megrendelők, mint Érintettek személyes adatait kizárólag a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezelik, kivéve akkor, ha az adatkezelést az Adatfeldolgozóra alkalmazandó jog írja elő.

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy az Adatfeldolgozók kizárólag a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő előzetes írásban tett felhatalmazása alapján vehetnek igénybe további adatfeldolgozót.

 

VI.

 

…. az alábbi egyéb rendelkezésekről:

 

 1. Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, azzal, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy erről a Megrendelőket, mint Érintetteket a módosítást megelőzően 30 nappal tájékoztatja, kivéve, ha a módosítás jogszabályi rendelkezésen vagy bírósági/hatósági határozaton alapul. Abban az esetben, ha a módosítás jogszabályi rendelkezésen vagy bírósági/hatósági határozaton alapul a Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a módosításról késedelem nélkül, de legkésőbb 15 napon belül tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket.

 

 1. Eredeti céltól eltérő célból történő adatkezelés:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy ha az Adatkezelő a Megrendelő személyes adatait a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően a Megrendelőt erről az eltérő célról és minden egyéb szükséges tudnivalóról tájékoztatja azzal, hogy amennyiben az adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az érintett részére a személyes adatok eredetéről, mivel azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást ad.

 

 1. E-mail üzenetek kezelése:

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő e-mail útján tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket:
 • az ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató, valamint a Cookie tájékoztató módosításáról
 • rendszerhibákról, üzemzavarról, hibaelhárításról;
 • rendszer használatával kapcsolatos műszaki információkról.

 

 1. A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a Megrendelővel, mint Érintettel folytatott e-mail üzeneteket a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési ideig tárolja, majd azt követően törli.

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő:

 

A Kiss Ernő Ev., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt figyelemmel arra, hogy:

 • az Adatkezelő nem közhatalmi szerv, illetve nem egyéb közfeladatot ellátó szerv,
 • az Adatkezelő fő tevékenységei  nem foglalnak olyan adatkezelési műveleteket magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé,
 • az Adatkezelő fő tevékenységei nem foglalják magukban a személyes adatok különleges kategóriáinak és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését.

 

Budapest, 2018. május 25.

Kiss Ernő Ev.

képviseli: Kiss Ernő  

 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

VISSZAHÍVÁS KÉRÉSE CÉLJÁBÓL:

 

Alulírott ………………………………………… Megrendelő, mint Érintett önkéntes, konkrét, a Megrendelőkre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom az alábbi személyes adataim kezeléséhez, tudomásul véve az Adatkezelési Tájékoztató III.1. pontjában foglaltakat: (aláhúzandó, hogy mely adat kezeléséhez járul hozzá)

 

 1. Megrendelő neve,
 2. Megrendelő telefonszáma,

 

Kelt:

                                                                  ………………………………….

                                                                             Megrendelő

MEGRENDELÉS CÉLJÁBÓL:

 

Alulírott ………………………………………… Megrendelő, mint Érintett önkéntes, konkrét, a Megrendelőkre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom az alábbi személyes adataim kezeléséhez, tudomásul véve az Adatkezelési Tájékoztató III.2. pontjában foglaltakat: (aláhúzandó, hogy mely adat kezeléséhez járul hozzá)

 

 1. Megrendelő neve,
 2. Megrendelő törvényes képviselőjének neve,
 3. Megrendelő székhelye/lakóhelye,
 4. Megrendelő adószáma/adóazonosító jele,
 5. Domain név
 6. Megrendelő kapcsolattartójának neve,
 7. Megrendelő kapcsolattartójának e-mail címe,
 8. Megrendelő kapcsolattartójának telefonszáma.

 

Kelt:                                                           ………………………………….

                                                                             Megrendelő